תקופת החופש הגדול והחגים יכולה להיות נעימה וחווייתית להורים ולילדים אך כרוכה גם בסכנות של תאונות ופציעות אשר יכולות להתרחש כל השנה אך גם ובמיוחד בעת החופשים.

כדאי לציבור לזכור את הדברים הבאים:

  1. כל תלמיד בישראל מבוטח בביטוח תאונות אישיות 24 ושעות ביממה גם בתקופת הלימודים וגם בחופשות.
  2. מדובר בביטוח שמפצה בגין נכות לצמיתות שנגרמת עקב אירוע “תאונתי”. לא מחלה.
  3. הפיצוי הינו בגובה של כמה אלפי שקלים (כ-4000 ₪) לכל אחוז נכות שנגרם עקב האירוע התאונתי (בדרך כלל נכות עבור צלקות אינה מזכה בפיצוי).
  4. כמו כן ניתן פיצוי מסוים (כ-100 ₪ ליום) עבור אשפוז בבית חולים מעל מספר מסוים של ימים (מעל 6 ימים בפוליסות מסוימות ו 9 ימים בפוליסות אחרות).
  5. הפיצוי אינו ניתן במקרה של תאונת דרכים בארץ או בחו”ל.
  6. הפיצוי כן ינתן במקרה של תאונה בחו”ל שאיננה תאונת דרכים.

הפיצויים לפי פוליסת תאונות אישיות לתלמידי ישראל הינם בנוסף לכל פיצויי נזיקין להם עשוי הילד להיות זכאי כגון במקרה של נפילה בקייטנה בפארק עירוני או בפארק שעשועים או בבריכת שחייה יתכן שהדבר נבע כתוצאה מרשלנות במתקן או מרשלנות בהשגחה של המדריכים בקייטנה ולכן יש מקום לתביעת פיצויים אשר יינתנו בנוסף וללא קשר לפיצוי לפי פוליסת תאונות אישיות לתלמידים עליה פירטנו קודם.

בהקשר לאמור בפיסקא הקודמת – מומלץ להורים לוודא שלכל מקום אליו הם שולחים את הילד לפעילות (קייטנה/מחנה קיץ של תנועת נוער וכדומה) יש פוליסת ביטוח המבטחת את הילד מפני נזק שיכול להיגרם לו עקב רשלנות במתקנים או מצד המדריכים או המפעילים של המקום . לפוליסה שכזו קוראים “צד ג'” .

לעיתים יש מקומות כאלו גם גובים תשלום עבור פוליסת תאונות אישיות לחניכים שהפיצוי בה גם הוא יהיה בנוסף לפיצויי הנזיקין. כדאי לדעת ולוודא מראש אם יש פוליסה כזו אם כי היא בגדר “בונוס” וניתן לוותר עליה אך בשום פנים אין לוותר על פוליסת צד ג’ הנ”ל.

תאונות ופציעות בחו”ל –

מומלץ כמובן לערוך לילדים (כמו גם למבוגרים) ביטוח נסיעות לחו”ל אשר יכסה את ההוצאות הרפואיות והטסה רפואית במידת הצורך אשר יכולים להגיע לעיתים לסכומי עתק. לכן כדאי לבדוק שהכיסוי הביטוחי מותאם למדינה שאליה נוסעים. ידוע שבארה”ב למשל מחירי האשפוז יכולים להיות גבוהים מאוד ולכן יש לוודא שרוכשים פוליסה שסכומי הכיסוי בה מותאמים ליעד הנסיעה.

יש לזכור שמדובר בביטוח בעיקר בגין הוצאות רפואיות והטסה רפואית אם כי הוא נותן גם פיצוי (קטן מאוד בדרך כלל)  עבור נכות לצמיתות שעלולה להיגרם עקב התאונה בחו”ל. כפי שכתבנו  לעיל ביטוח תלמידים יחול גם על אירוע תאונתי בחו”ל אך לא על תאונת דרכים.

 

דילוג לתוכן