רשלנות רפואית בטיפול בפגים

לידתו של תינוק פג הנו אירוע רגיש ביותר ועתיר סיכונים לבריאותו ושלומו של הרך הנולד, עובדה המטילה אחריות כבדה על כל הגורמים המטפלים במסגרת הפגיות השונות הקיימות בבתי החולים.

בשל ההתפתחות המדעית בתחום זה ניתן כיום לטפל ולקיים תינוקות שנולדו בשלבים מוקדמים מאוד של ההיריון, כך שאין לקבל באופן גורף את הטענה כי הסיכונים אליהם חשופים אותם תינוקות הנה תופעה בלתי נמנעת בשל גילם ומצבם הפגיע.

נכון הדבר כי פגים חשופים לסיכונים משמעותיים וייחודים כדוגמת זיהומים קשים או דימומים תוך מוחיים שעלולים לגרום לנזקים נוירולוגיים בלתי הפיכים.

יחד עם זאת קיימים פרוטוקולים רפואיים מאוד מפורטים, המסדירים את אופן הטיפול שחייב להינתן במסגרת הפגיה לצורך מניעת אותם סיכונים. כפי שנפסק לא אחת, ביחס גם לתחומי רפואה אחרים, חריגה מאותם פרוטוקולים כתובים ומפורטים אשר גרמה לנזק עלולה להיחשב לרשלנות רפואית ולהטיל על הגורם הרפואי המטפל חובת תשלום פיצויים בהתאם.

לעיתים קרובות נשמעת הטענה מצד גורמים רפואיים, כי בתחום ייחודי זה של טיפול בפגיות קיים עומס עבודה אדיר כך שכוח האדם המצוי אינו מסוגל ליתן מענה רפואי ונדרש לכל הצרכים בייחוד בשל העובדה כי נדרש מעקב קפדני וצמוד אחרי מצבו של כל פג.

אף שמערכת הבריאותית בודאי פועלת במסגרת תקציבית נתונה, בתי-המשפט אינם מקבלים כ”תורה מסיני” ובאורח גורף טענה מעין זו. מוטל על המוסד הרפואי לעשות את כל הנדרש ולהיערך מראש בהתאם כדי ליתן מענה לניהול מיטבי של הפגייה, לרבות הקצאת כוח אדם מיומן וזמין.

תינוק פג חשוף, כאמור, לסיכון מוגבר להופעת זיהומים. ברגיל, עובדה זו מחייבת מתן טיפול אנטיביוטי קפדני מרגע לידתו, וכך גם בדיקה מדוקדקת של תרביות דם ושתן מהתינוק הפג. לעיתים העובדה שהאם אף היא קיבלה טיפול אנטיביוטי עוד לפני הלידה עלולה לגרום ל”זיוף” התוצאות המתקבלות באותן תרביות. על צוות הרפואי להיות ער אפוא לאפשרות זו על מנת לקבל החלטה מושכלת באשר לטיב הטיפול האנטיביוטי ומשך זמן נתינתו עד לחיסול כל אפשרות להתפרצות של זיהום נסתר.

הגשת תביעה בתחום ייחודי זה מחייבת התייעצות קפדנית עם מומחה לרפואת יילודים (נאונטולוג) בעל ניסיון בניהול פגיה המסוגל לפענח ולנתח את הגיליונות הרפואיים עמוסי הפרטים. זאת בשל העובדה כי לעיתים רבות השהות בפגיה עשויה להמשך שבועות רבים כאשר המעקב הסיעודי של אחיות חייב להיות מתועד בצורה מדוקדקת ומפורטת ביותר.

בדיקת נתוני המקרה מחייבת אפוא יכולת גבוהה לפענח את מהלך המעקב הסיעודי בפג, המורכב מרכיבים שונים ומגוונים אשר כל אחד מהם עשוי להשפיע על קבלת החלטה מושכלת אם להגיש את התביעה אם לאו.

משרד רון-פסטינגר, המתמחה בתביעות רשלנות רפואית, טיפל במשך עשרות שנות פעילותו  במספר ניכר של תביעות, של פגים והוריהם, בגין נזקים או מחלות שנגרמו להם עקב טיפול רשלני.

עומדים לרשותנו מומחים בכירים וידועים בתחום הטיפול בפגים (ניאונטולוגיה) בהם אנו נועצים על מנת לוודא אם הטיפול היה רשלני או לא.

אם לדעתכם נגרמו לילדכם נזקים ו/או מחלות בהיותו פג נוכל לבדוק עבורכם האם הדבר נגרם עקב רשלנות רפואית ובמידה והתשובה חיובית – להגיש בשמכם תביעה מתאימה לפיצויים בגין הנזק או המחלה

    דילוג לתוכן