תאונות בבית הספר

ילדים זו שמחה גדולה, אשר מהולה בלא מעט דאגות, מאחר וילדים מטבעם חשופים למפגעים רבים הן במסגרות החינוך השונות והן מחוץ לשטח המוסד החינוכי, בפעילויות כגון: משחקים בחצר הבית, טיולים, חוגים ועוד.

במקרה וילדכם נפצע במסגרת בית הספר, גן הילדים או בזמן משחק מחוץ לשעות הפעילות של המוסד החינוכי, ונגרם לו נזק בעקבות פציעתו עומדות בפניכם מספר דרכים לתבוע פיצוי עבור הנזק.

תביעה כנגד צד ג’ – בית הספר, מורים, עירייה וכו’

במקרים בהם הפגיעה נגרמה עקב רשלנות של אחד המורים, בית הספר, עירייה או כל גורם אחר אשר אחראי על התלמיד ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות וזאת בנוסף לתביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

בשונה מתביעות על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות במקרה זה על הטוען כי הפגיעה נגרמה עקב רשלנות להוכיח את אשמתו של הגורם לנזק, דהיינו כי הנזק נגרם בגלל התנהגות רשלנית של הגורם האחראי על שלומו של התלמיד, כגון אי השגחה מספקת מצד המורים, אי תקינות של מתקנים בשטח בית הספר וכד’. בית במשפט קובע את סבירות ההתנהגות על סמך פרמטרים כמו גיל הילדים, תנאי השטח, סוג ואופי הפעילות, סיכוני הפעילות וכד’.

במידה וניתן להוכיח כי נגרם נזק עקב רשלנות של ביה”ס, בין אם הרשלנות מתבטאת בליקוי במבנה, בחצר ביה”ס ובין אם היא באה לידי ביטוי באי השגחה מספקת מצד צוות המורים – ניתן לתבוע את ביה”ס, משרד החינוך, הרשות המקומית וזאת לאחר פניה לעו”ד אשר אוסף את הראיות ואף מפנה את התלמיד לקבלת חוות דעת רפואית אשר נדרשת לשם הגשת התביעה.

ביטוח תלמידים – תאונות אישיות

רבים מההורים אינם מודעים כלל לכך שילדיהם כתלמידים, מבוטחים על ידי הרשות המקומית בפוליסת ביטוח תאונות אישיות, אשר במסגרתה משולם פיצוי כספי לתלמיד שנפגע כתוצאה מתאונה.

חשוב לדעת כי הפוליסה מכסה את התלמיד בכל שעות היממה, ולא רק במהלך שעות הלימודים, גם בפעילויות מחוץ למוסד החינוכי, כגון חוגים, טיולים עם המשפחה, משחקים עם חברים וכו’.

הזכאות לפיצוי על פי פוליסה זו נקבעת על פי מספר קריטריונים:

 1.  על ילדכם להיות רשום ללימודים באחד ממוסדות החינוך (כגון: בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים מעונות יום) המופעלים על ידי הרשות המקומית ועליו ללמוד במוסד זה הלכה למעשה.
 2. בתביעה על פי פוליסה זו אין צורך בהוכחת אשמה וסכום הפיצוי מחושב לפי הנכות שנקבעת לתלמיד. את הנכות קובע רופא מומחה.פוליסה זו מעניקה פיצוי במקרי מוות, במקרה של נכות צמיתה העולה על 5%, ומקרה של נכות זמנית, החל מהיום השישי בו מתקיים מצב שהתלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 יום רצופים לפחות. תקופת הנכות הזמנית המקסימאלית המכוסה בפוליסת הביטוח הינה שלושה חודשים בחישוב מצטבר. בעניין זה, יש חשיבות גם לימי האשפוז של התלמיד, כך שעבור אותם ימים בהם ילדכם היה מאושפז ישנה תוספת לפיצוי עבור תקופת הנכות הזמנית.
 3. פוליסה זו מעניקה החזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי, לרבות הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים, אך למעט:
 • הוצאות רפואיות אשר שולמו או עומדות להיות משולמות מכל מקור אחר;
 • הוצאות בגין טיפולי שיניים (קיים הסדר פיצוי מיוחד בפוליסה זו לפגיעה בשיניים);
 • הוצאות בגין יעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות.

4. קיים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים גם כיסוי ביטוחי עבור הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח לרבות ליווי בטיולים, השגחה באירועים, השתתפות בפעילויות חינוכיות מחוץ ובתוך שטח בית הספר וכד’. הפוליסה במקרים כאלה מכסה מקרי מוות, נכות צמיתה ונכות זמנית בתנאים שפורטו לעיל.

5. ישנם מספר חריגים לכיסוי הביטוחי המוענק על ידי פוליסה זו. כלומר, אם נזקו של התלמיד נגרם בעקבות אחד מהמקרים המפורטים לעיל, לא ישולם פיצוי על פי פוליסה זו ועל ההורים לתבוע את הגורם הרלוונטי בכל מקרה ומקרה:

 • תאונת דרכים בארץ או בחו”ל;
 • מלחמה, פעולת איבה וכד’;
 • פעילות צבאית סדירה;
 • תאונת עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי;
 • רשלנות רפואית או נזק שנגרם בעקבות טיפול רפואי;
 • מחלה שאינה נובעת מתאונה;
 • התלמיד מעל גיל 45 שנה ביום תחילת הכיסוי הביטוחי.

6. מועד ההתיישנות התביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות יהיה 3 שנים לאחר הגיעו של התלמיד הנפגע לגיל 18, כך שלמעשה ניתן לתבוע פיצויים במסגרת פוליסה זו עד שהתלמיד מגיע לגיל 21. על מנת לתבוע על פי פוליסת תאונות אישיות רצוי להיוועץ בעו”ד אשר יפנה את התלמיד להתייעצות רפואית ובמידה ואכן נותרה נכות יוכל לדעת מה ניתן לדרוש על פי הפוליסה ובהתאם לכך להכין את התביעה כנגד חברת הביטוח.

הפעולות בהן יש לנקוט כדי להבטיח את הצלחת התביעות:

 • יש לבדוק האם יש עדים לתאונה ואם כן להשיג פרטים מזהים ( שם, טלפון, תפקיד).
 • לבקש ממזכירות בית הספר את פוליסת ביטוח התלמידים וכן את טופס ההודעה על התאונה אשר ברגיל ממולא על ידי מזכירות המוסד החינוכי.
 • לצלם את מקום קרות התאונה.
 • שמירת כל המסמכים הרפואיים הקשורים בפגיעה כתוצאה מהתאונה.
 • שמירת ותיעוד של כל הקבלות ורישום כל הוצאות הקשורות בתאונה.

בגלל ריבוי הדרכים בהם ניתן לתבוע פיצוי עבור הנזק שנגרם לילדכם ולכם, כהורים, חשוב לקבל ייעוץ מקצועי של עו”ד בטרם תחילת מיצוי זכויותיכם למול הגורמים השונים.

למשרד רון-פסטינגר ניסיון של למעלה משלושה עשורים בתביעות נזיקין מסוגים שונים. למשרד ידע עשיר ונרחב בניהול תיקים מסוג זה. אם יש לכם שאלות נוספות בנוגע לפוליסות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים או על תאונות ילדים באופן כללי נשמח לספק לכם את המידע הרלוונטי ולענות על כל שאלותיכם.

דילוג לתוכן