תאונות עבודה

תביעות על נזקי גוף כתוצאה מתאונות בזמן העבודה

נפגעי עבודה בישראל נהנים ממגוון זכויות ועומדות בפניהם מספר דרכים למצות את זכויותיהם למול הגורמים השונים. לעתים, למרות מצבו הקשה, הנפגע נדרש לעמוד בפני הליכים משפטיים ארוכים ומסובכים ועל כן מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי בטרם  תחילת מיצוי הזכויות.

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה?

התביעה למוסד לביטוח לאומי מתחלקת לשני חלקים עיקרים:

  • תביעה לדמי פגיעה: דמי הפגיעה נועדו לפצות את הנפגע על אובדן שכר או הכנסה עקב הפגיעה בעבודה, והם משולמים בעד פרק הזמן בו הנפגע לא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 91 ימים, הנמנים ממחרת יום הפגיעה.
  • תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה: במידה והנפגע סבור, כי הפגיעה בתאונה הותירה נכות בגופו או בנפשו, רשאי אותו נפגע להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה. קצבת הנכות תשולם לנפגע בהתאם לאחוזי הנכות אשר יקבעו לו בועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, כאשר לעיתים ישולם לנפגע מענק חד פעמי ללא קצבה.

את שתי התביעות הנ”ל יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה בסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכותו של הנפגע לקצבה, כולה או חלקה.

התביעה לקצבת נכות מעבודה  תטופל על ידי המוסד לביטוח הלאומי רק אם הוגשה קודם לכן תביעה לדמי פגיעה, שהוכרה כפגיעה בעבודה.

המועד האידיאלי להגשת התביעה לקצבת הנכות מעבודה הוא בסמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה, שכן במידה והועדה הרפואית קובעת כי בעקבות הפגיעה בתאונה לא נותרה לנפגע נכות כלשהי לנפגע, יופסקו תשלומי דמי הפגיעה.

הוצאות רפואיות – נפגע בעבודה זכאי לטיפול רפואי חינם בקופת החולים בה הוא רשום כחבר. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על-ידי הרופא המוסמך. חשוב לשים לב, שלא יינתנו החזרים עבור טיפולים שבוצעו במסגרת הרפואה הפרטית, גם לא עבור טיפולי שיניים, למעט מקרים חריגים.

המעביד או הגורם לנזק

במקרים בהם תאונת עבודה או מחלת מקצוע נגרמה כתוצאה מרשלנותו של המעביד או גורם אחר, קיימת לנפגע האפשרות לתבוע פיצויים גם מהגורם לנזק, בנוסף לתביעתו את המוסד לביטוח לאומי (ראה להלן).

קיימים אין ספור מקרים ואפשרויות של תאונות בעבודה החל מנפילה מסולם או פיגום, פגיעה עקב שימוש במכונה (מסור/ מחרטה/דיסק) כתוצאה ממיגון לקוי של המכונה, החלקה על שמן או מים או לכלוך במקום העבודה, התחשמלות, נפילה ממקום לא מגודר ועוד ועוד אפשרויות.

מהן הפעולות בהן יש לנקוט כדי להבטיח את הצלחת תביעת הנזיקין?

  • מיד לאחר קרות התאונה על הנפגע לדרוש לקבל טיפול רפואי נאות במוסד רפואי  מוכר כגון בית חולים או קופת חולים. במהלך קבלת הטיפול יש לספר לרופא את כל המגבלות והכאבים מהם הנפגע סובל בעקבות הפגיעה בתאונה. כמו כן יש לתאר בפני הרופא את התאונה והשתלשלות האירועים, ולוודא שאכן כל הפרטים הנמסרים נרשמים בדו”ח הרפואי בצורה מהימנה, שכן מסמך רפואי בו מתוארים סוגי הפגיעות ואופן התרחשות התאונה, יכול לעזור מאוד בהוכחת עצם קרות התאונה והדרך בה התרחשה.
  • יש לאסוף את כל החומר הרפואי, כולל תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן, חוות דעת שונות וכד’, וכן להקפיד לאסוף תיעוד על ההוצאות השונות שנגרמות כתוצאה מהתאונה.
  • אין לדבר עם גורם חיצוני או להעביר מידה כלשהו בנוגע לפרטי התאונה או בנוגע למצבו של הנפגע, ובפרט חוקרים מטעם חברות הביטוח השונות, בטרם קבלת יעוץ משפטי מקצועי.
  • בסמוך ככל הניתן למועד התאונה, מומלץ לתעד בכתב את השתלשלות האירועים הקשורים לתאונה ובכלל זה גם פרטיהם של כל העדים אשר ראו את התאונה.
  • פנייה לעו”ד על מנת שיבחן את סיכויי התביעה ואת הנזק שנגרם עקב התאונה ואף יפנה את הנפגע לרופאים מומחים על מנת שיתנו חוות דעת לצורך תמיכה בתביעה.

מקצוע במסגרת המוסד לביטוח לאומי

בגלל העדיפות היחסית של נפגעי עבודה למול הנפגעים האחרים במוסד לביטוח הלאומי, אחת השאלות הראשונות שיכולות לעורר מחלוקת בין הנפגע למול המוסד היא האם מדובר בתאונת עבודה?

חוק הביטוח הלאומי מגדיר “תאונת עבודה” כתאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו של הנפגע. תאונה שקרתה בעבודה, אך ללא קשר ישיר לביצוע העבודה, לא תחשב כ”תאונת עבודה”. לדוגמא, עובד שקיבל התקף לב במהלך עבודתו, יחשב כנפגע עבודה, רק אם יוכח קשר בין תנאי העבודה לבין אותו התקף לב.

רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם אירעה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה או בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד, כך גם תאונה שהינה תאונת דרכים או תאונה בדרכו של עובד לארוחת צהרים יכולה להיחשב כתאונת עבודה.

על מנת שעובד יוכר כנפגע עבודה לא חייב להתרחש אירוע פתאומי ובלתי צפוי כתאונה, אלא בתנאים מסוימים גם תהליכים המתפתחים באופן הדרגתי, כגון מחלות או מומים שונים אשר נגרמו עקב העבודה או תנאיה יכולים להקנות לעובד הכרה כנפגע עבודה.

ביטוחים פרטיים

במקרים רבים עובדים מבוטחים במקומות העבודה או באופן עצמאי בביטוחים שונים, כגון ביטוח מנהלים, תוכניות פנסיונית שונות, ביטוח “תאונות אישיות” וכד’. במקרים בהם הפוליסה הרלוונטית מכסה פגיעה מהסוג שנגרמה לנפגע, הוא יהיה זכאי לפיצוי וזאת ללא קשר לפיצוי לו הוא זכאי מהמוסד לביטוח לאומי ו/או מהגורם לנזק.

אנו משרד עו”ד המטפל למעלה מ- 25 שנה בתביעות נזיקין מסוגים שונים. למשרד  ניסיון עשיר בניהול תיקים של נפגעי עבודה, למול הגורמים השונים. נשמח להעמיד לשירותכם את הניסיון הרב שצברנו לאורך השנים בתחום זה לצורך הערכת סיכויי תביעתכם למול המעסיק או גורמי הנזק האחרים.

צרו קשר

    דילוג לתוכן