תביעות ביטוח

במשך החיים אורבות לפתחנו סכנות שונות העשויות לפגוע במצבנו הבריאותי ולהסב לנו וליקירנו נזק רב. אלו מאיתנו אשר השכילו להבין, כי לבריאותנו אין תחליף, דאגו בוודאי לרכוש פוליסות ביטוח שונות שיש בהן כדי לכסות על שלל המצבים הבעייתיים הפוקדים את חיינו.

קיימם סוגים שונים של פוליסות ביטוח הנותנות כיסוי ביטוחי למקרה בו נגרם נזק פיזי למבוטח: פוליסת ביטוח בגין נכות ממחלות קשות, פוליסת ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חיים ועוד


חברות הביטוח הפועלות בישראל מציעות לקהל לקוחותיהן את האפשרות לרכוש פוליסת ביטוח פרטית, המכסה מקרים של נכות, מחלה ומוות. המדובר בפוליסת ביטוח פרטיות אשר כל אחד יכול לרכוש ולשלם עבורן בהתאם לצרכיו ונתוניו האישיים. אי לכך, אין המדובר בפוליסה זהה לכל אחד ואחד מן המבוטחים, אלא בפוליסת ביטוח ספציפית אשר מורכבת באופן ספציפי עבור הלקוח, בהתאם לנתוניו האישיים השונים כגון גילו, גובה השתכרותו, מקצועו, מצבו הבריאותי וכו’.

לדוגמה, פוליסת ביטוח בגין נכות ממחלות זו תבטח אותך מפני מקרה של נכות במקרה בו לקית במחלה קשה. על פי פוליסה זו תהיה זכאי, בקרות מקרה הביטוח, לתשלום חד פעמי בהתאם לגובה הסכום המבוטח ולתנאי הפוליסה. במקרה של נכות כתוצאה ממחלה, ישולם לך סכום הביטוח המלא רק במקרה של נכות מלאה, כהגדרתה בפוליסה. במקרה של נכות חלקית ותמידית, ישולם סכום חלקי מתוך הסכום המבוטח, בהתאם לשיעור הנכות שנקבעה.

בפוליסת ביטוח תאונות אישיות, הכיסוי יינתן אך ורק לנזקי גוף שנגרמו למבוטח כתוצאה מ”תאונה”. בפוליסת הביטוח עצמה מוגדר מראש איזה מקרה יחשב כתאונה לצרכי הביטוח ואיזה לא יחשב כתאונה.

שיעור הנכות שנגרמה למבוטח על פי הפוליסות הנ”ל נקבע על בסיס מסמכים רפואיים וחוות דעת רפואיות. חברות הביטוח מתבססות בקביעתן לגבי שיעור הנכות על חוות דעת רפואיות אשר ניתנו על ידי מומחים מטעמן אשר לעיתים רבות מחמירות עם הנפגע, לפיכך, במקרים רבים נדרשת הגשת חוות דעת רפואית מטעם המבוטח. במקרים רבים ימונה רופא מומחה אשר ישמש כבורר מוסכם לעניין קביעת מצבו הרפואי של המבוטח.

מתי יש להגיש את התביעות על פי הפוליסות הנ”ל

תקופת ההתיישנות בתביעות המוגשת כנגד חברות ביטוח על פי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים, היינו, ניתן להגיש את התביעה עד 3 שנים ממועד קרות התאונה או המחלה.

דרישת ההתיישנות מתקיימת רק עם הגשת התביעה לבית המשפט, לפיכך אין די בפניה והגשת תביעה לחברת הביטוח, אלא אם כן התקבלה הסכמה מפורשת ובכתב של חברת הביטוח להארכת תקופת ההתיישנות כאמור.

טיפול בתביעות על פי פוליסות ביטוח בגין נזקי גוף שנגרמו למבוטח דורש ניסיון ומיומנות של עורך דין הבקיא ומתמחה בתחום זה יחד עם סיוע של מומחים רפואיים מתאימים. לפיכך, מומלץ לפנות למשרדנו המתמחה, בין השאר, בתביעות לתגמולי ביטוח לצורך קבלת ייעוץ וטיפול בתביעה וזאת החל מהשלב הראשוני ועם קרות מקרה הביטוח.

תחומים

תביעות אובדן כושר עבודה

תביעות לתשלומי פוליסה בגין נכות

צרו קשר

    דילוג לתוכן